W zakresie Outsourcingu ICT oferujemy usługi rozliczane w różnych trybach w zależności od potrzeb i wymagań stawianych przez odbiorców usługi i specyfiki realizowanego projektu lub zadania projektowego.

Model świadczenia usług ICT

W ramach oferty oferujemy również usługi wynajmu kompetencji rozliczanej w modelu Time & Material (usługa nazywana często również bodyleasingiem lub outsourcingiem personalnym).

Outsourcing IT - Telemedia Solutions

Outsourcing IT - Telemedia Solutions

Korzyści usługi dostarczanej przez firmę Telemedia Solutions rozliczanej w modelu Time & Material:


  • optymalizacja kosztów i budżetów projektów informatycznych i telekomunikacyjnych,
  • optymalizacja harmonogramów projektów, zarówno w zakresie projektów rozwojowych jak również tych związanych z bieżącą administracją i utrzymaniem systemów ICT.
  • brak kosztów związanych z procesem rekrutacji i procesami HR (m.in. rozliczenia kadrowo-płacowe, niedostępność kompetencji ze względu na urlopy i okresy chorobowe, koszty tworzenia i zarządzania dodatkowymi umowami pracy na etat, koszty związane z okresem adaptacji w organizacji nowego pracownika oraz koszty szkoleń)

Zalety usługi dostarczanej przez firmę Telemedia Solutions
w modelu Time & Material:

- możliwość elastycznego wynajmu kompetencji na zdefiniowane okresy świadczenia usługi, w tym również okresy niestandardowe i nieciągłe w zakresie jednego miesiąca rozliczeniowego.

- możliwość wynajmu pojedynczych osób (Ekspertów lub Specjalistów ICT), jak również całych zespołów projektowych realizujących wdrożenia rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych zarówno w siedzibie klienta, w modelu pracy zdalnej lub w zależności od potrzeb odbiorcy usługi świadczonej w standardowych jak i niestandardowych godzinach pracy w dni robocze lub dni wolne od pracy, a tym również w trybie 24x7/365.

W ramach Outsourcingu specjalizujemy się w dostarczaniu Ekspertów i Specjalistów w następujących grupach kompetencyjnych:

Rozwoj i utrzymanie aplikacji biznesowych i oprogramowania

Projektowanie i programowanie w technologiach


C#/.NET Java / J2EE C / C++ ASP.NET PL/SQL SQL

Hibernate Maven Eclipse GWT 4GL Delphi

JavaScript VBScript PHP HTML XML Perl Ajax Python

Spring EJB JMS JSP JSF MVC ADF

Oracle Forms Oracle Reports Cobol

Projektowanie, utrzymanie, rozwój systemów systemów BI


Hyperion Qlick View

SAS ETL Reporting Services

Cognos BO

Projektowanie, utrzymanie, rozwój systemów SOA/EAI


Webmethods Tibco Websphere Biztalk Tomcat

IIS Apache Jboss Tuxedo Weblogic

Testowanie rozwiazań


Jira HP QC Bugzilla ClearQuest

HP Loadrunner Jmeter Selenium

Rozwój i utrzymanie oprogramowania systemowego i infrastruktury ICT

Infrastruktura systemowa

Bezpieczeństwo danych i systemów   |  Serwery & Systemy Operacyjne

SAN & Storage  |  Sieci LAN WAN  |  Systemy Contact Center

 

Systemy operacyjne 

Windows  |  Solaris  |  AIX  |  HP-UX

RedHat SUSE Debian CentOS

 

Systemy baz danych  

Windows  |  Solaris  |  AIX  |  HP-UX

RedHat SUSE Debian CentOS

Analiza systemowa & Zarządzanie Projektami (Project Managemet)

Prince2

PMI

Agile Scrum

UML EA ITIL

TMS Sp. z o.o.

ul. Andersena 18D/10
05-091 Ząbki Warszawa

 

KRS: 0000336841
NIP: 1251543827
​REGON: 142008750